Retard mintal

Ce este retardul mintal?

Retardarea mentală reprezintă oprirea prematură a dezvoltării mintale sau o dezvoltare mintală incompletă și care se caracterizează prin funcționarea intelectuală generală semnificativ sub medie (capacităţi cognitive, de vorbire, motorii și sociale). Funcționarea intelectuală globală este definită prin coeficientul de inteligență (QI sau echivalentul QI) obținut prin evaluarea cu unul sau mai multe teste de inteligență standardizate, administrate individual. Funcționarea intelectuală semnificativ sub medie este definită ca un QI de aproape 70 sau sub (de aproximativ două deviații standard sub medie).

Cauzele retardului mental:

1.Factori genetici (erori înnăscute ale metabolismului)

 • anomalii cromozomiale (sindrom Down, X fragil, Turner)
 • ereditatea

2.Tulburări metabolice cu afectarea:

 • aminoacizilor ( fenilcetonuria)
 • ciclului ureei( aciduria, citrulinuria)
 • lipidelor( bolile Tay-Sachs, Gaucher, Niemann-Pick)
 • glucidelor( galactozemia)
 • purinelor( sindrom Lesch-Nyhan)
 • mucopolizaharidelor( sindrom Hurler, Hunter, Sanfilipo)

3.Boli cerebrale evidențiabile morfologic : scleroza tuberoasă, neurofibromatoza

4.Malformații craniene: hidrocefalia, microcefalie

5.Malnutriție

6.Factori prenatali:

 • infecții (rubeolă, virus citomegalic, sifilis, toxoplasmoză)
 • intoxicații (plumb, medicamente, alcool)
 • afectare somatică (traumatism, iradiere, hipoxie)
 • disfuncție placentară
 • boli endocrine (hipotiroidism, hipoparatiroidism)

7.Factori perinatali

 • asfixia la naștere
 • prematuritate
 • icterul nuclear
 • hemoragia intraventriculară

8.Factori postnatali

 • traumatism
 • intoxicație cu plumb
 • encefalite
 • meningite

9.Factori psihosociali – absența cronică a stimulării intelectuale

În funcție de coeficientul de inteligență retardarea mentală poate fi ușoară, medie, severă și profundă(coeficientul de inteligență se stabilește în urma unei testări psihologice).

Retardarea mentală ușoară, caracteristici:

 • Dobândirea limbajului se face cu întârziere, dar majoritatea dobândesc capacitatea de a utiliza vorbirea în viața cotidiană și de a întreține o conversație
 • Majoritatea dobândesc o deplină independență în îngrijirea de sine și în abilitățile practice și domestice
 • Principalele dificultăți sunt în activitățile școlare, cu probleme la citit și scris

Majoritatea celor cu nivele superioare sunt capabili de muncă (incluzând munca manuală necalificată sau semicalificată

Retardarea mentală medie, caracteristici:

 • majoritatea achiziționează aptitudini de comunicare
 • nivelul dezvoltării limbajului este variabil: unii pot lua parte la conversații simple, alții își pot comunica nevoile obișnuite, unii pot înțelege instrucțiuni simple fără a putea utiliza limbajul
 • pot participa la îngrijirea personală
 • incapabili să progreseze de nivelul clasei a doua în materie de școală
 • se adaptează bine la viața din comunitate, de regulă în condiții de supraveghere
 • pot beneficia de antrenament în aptitudinile sociale și profesionale
 • pot presta o muncă necalificată sau semicalificată, sub supraveghere

Retardarea mentală severă, caracteristici:

 • achiziționează puțin sau deloc limbajul comunicativ
 • pot fi învățați să vorbească și pot fi antrenați în aptitudini elementare de autoîngrijire
 • pot fi capabili să efectueze sarcini simple în condiții de supraveghere
 • în general se adaptează bine la viața de familie, cămin sau comunitate

Retardarea mentală profundă, caracteristici:

 • majoritatea au o condiție neurologica identificată
 • prezintă deteriorări semnificative în funcționarea senzitivomotorie
 • înțelegerea și utilizarea limbajului sunt limitate, în cel mai bun caz, la înțelegerea ordinelor bazale
 • unii pot efectua sarcini simple (de a sorta și a asorta) sub protecție și supraveghere strictă

Tratamentul are scop:

 • Preventiv: consultația genetică, asistența prenatală, profilaxia postnatală
 • Educativ: școli speciale care să furnizeze pregătire vocațională, dezvoltarea abilităților sociale
 • Farmacologic tratamentul bolilor mintale asociate, a tulburărilor de comportament şi a celor neurologice, stăpânirea auto şi heteroagresivităţii
 • Psihologic : terapie comportamentală, consiliere parentală și familială.
Tagged with: